Adrián Villa Torres

Secretario Xeral da Comisión Permanente da Xunta de Confrarías de Santiago de Compostela

É vocal da Confraría do noso Pai Jesús Flaxelado desde o ano 2018.
Ademais, ese mesmo ano, asumiu a comunicación da Xunta de Confrarías ata a actualidade.

 

Todos os demais representantes

error: Content is protected !!