María Magdalena Fernández Fandiño

Representate da Coordinadora de Asociacións Relixiosas Seglares de Santiago de Compostela.

Todos os demais representantes

error: Content is protected !!