Confraría do Noso Pai Xesús Flaxelado

Desde o ano 1953

Tradición e Historia en imaxes

A NOSA HISTORIA

Fundada en 1953, a súa orixe remóntase á congregación mariana de San Luís Gonzaga da igrexa de Santo Agostiño, dirixida polo padre Villamil, asociación que agrupaba a mozos universitarios daquela altura.

 

O seu primeiro presidente foi don José Besada Varela, que reuniu ao seu arredor a 26 confrades fundadores para saír en procesión en 1953.

 

Desde 1978 ao 2014 o seu presidente foi don Manuel Besada Varela e durante eses anos a confraría axudou ao rexurdir de diversas confrarías e procesións. De feito, esta confraría foi a responsable de realizar o primeiro viacrucis de Semana Santa polas rúas da cidade que, posteriormente pasou a mans da Coordinadora de Asociacións Relixiosas Segrares. Posteriormente, entre o 2014 e 2018, asumiu a presidencia Antonio Llovo Guillán, entre o 2018 e 2022 Juan García Lavandeira e, na actualidade , o presidente da confraría é Francisco Javier Santos Martínez.

 

A confraría sae a noite do Xoves Santo. Congrega a máis de 350 confrades e a súa procesión ten especial relevancia na cidade polo seu carácter penitencial. En total silencio, que tan só e irrompido polas cornetas e tambores da súa propia banda; conta con numerosas cruces e cadeas que, en acto de penitencia, levan consigo algún dos confrades. Á súa vez, cabe destacar que a maioría dos confrades, que visten de hábito negro con carapucha, puños e cíngulo de cor azul; procesionan na súa maioría descalzos.

IMAXINERÍA

NOSO PAI JEXÚS FLAXELADO

Nuestro-Padre-Jesús-Flagelado

 

A imaxe do Noso Pai Xesús Flaxelado foi tallada por Diego de Sande no primeiro terzo do século XVIII. Propiedade dos Xesuítas, conta cun altar e está exposta durante todo o ano na sede da confraría, a igrexa de santo Agostiño.

 

O seu paso, adornado con caraveis de cor vermello é característico por ser portado a ombros e polo ruído que fan as "forcadas", que os portadores empregan como apoio, cando baten contra as pedras do casco histórico da cidade.

Procesións

PROCESIÓN DO FLAXELADO   

Xoves Santo ás 23.30 horas


PERCORRIDO

 

Praza de Santo Agostiño - Cantón de San Bieito - Praza de Cervantes - Rúa Algalia de Arriba - Praza de San MIguel dos Agros - Rúa de Abril Ares - Rúa de Campás de San Xoán - Rúa de Acibechería - Rúa tras San Paio de Antealtares - Rúa da Conga - Rúa do Preguntoiro - Rúa da Caldeirería - Rúa das Orfas - Praza do Toural - Rúa do Vilar - Rúa Xelmírez - Rúa da Conga - Rúa do Preguntoiro - Praza de Cervantes - Cantón de San Bieito - Praza de Santo Agostiño

 

Faite Confrade

COTA:

Cadetes (10 a 18 anos): 5 €  Adultos (a partir de 18 anos): 15 €

Estatutos

Séguenos en redes