Christian Cotos González

Representante da Real Confraría do Santísimo Cristo da Unción e Nosa Señora da Serenidade.

Todos os demais representantes