Francisco Javier Formigo Couceiro

Representante da Real e Ilustre Confraría Numeraria do Rosario de Santiago de Compostela.

Todos os demais representantes