Luis Ángel Seoane Botana

Vocal da Comisión Permanente da Xunta de Confrarías de Santiago de Compostela

 

Todos os demais representantes