Marcos Taboada

Representante da Confraría da Esperanza.

Todos os demais representantes