Lorena Viaño García

Representante da Ilustre Confraría da Nosa Señora da Quinta Angustia.

Todos os demais representantes