Mercedes Franqueira González

Representante da Confraría do Santísimo Cristo da Paciencia de Conxo

Todos os demais representantes