Francisco Javier Santos Martínez

Representante da Confraría do Noso Pai Xesús Flaxelado.

Todos os demais representantes