Ilustre Confraría da Nosa Señora da Quinta Angustia

Desde o ano 1464

A nosa Sede

Igrexa da Nosa Señora da Angustia

Rúa do Campo da Angustia s/n,

15703 Santiago de Compostela

 

info@cofradiaquintaangustia.com

ver mapa

Tradición e Historia en imaxes

A NOSA HISTORIA

A Confraría da Nosa Señora da Quinta Angustia fúndase en 1464 en Santiago de Compostela. En 1465 constrúese a capela da Nosa Señora da Quinta Angustia, sobre un cemiterio no que se daba sepultura a “corpos finados que non han sepulturas salvo a terra”, tal como reza o documento de concesión do terrón para a ermida, feito polo abade de San Pedro de Fóra, D. Martín Gerpe, quen aforou a Cristóbal Francés para edificar o santuario. No lintel da porta da sancristía consérvase un escrito gravado en pedra no que se fai referencia ás indulxencias concedidas polo Santo Padre Paulo (II) no ano 1464 a quen orase e dese esmola na devandita ermida.

 

Historicamente os confrades saían en procesión o Luns de Pascua, pero en 1965 tras varias reunións coa Xunta de Confrarías decídese cambiar a saída procesional ao Venres Santo e dáselle coherencia á devandita saída coa liturxia saíndo por primeira vez en procesión o Venres Santo do mesmo ano desde a igrexa de San Bieito ata a capela da Angustia. Este percorrido sufriu algunhas alteracións durante os últimos anos do século XX, xa que se ampliou o seu paso polo barrio de San Pedro e  percorre tamén Concheiros e parte da Rúa do Home Santo. Neste aspecto tamén cabe destacar que no ano 2003 a confraría se viu obrigada a cambiar notablemente o percorrido debido ás obras de restauración da capela da Angustia, o cal levou a que a procesión cambiase o seu rumbo ao seu paso pola Cruz de San Pedro, pasando por Corredoira das Fraguas, Campo de Santo Antonio e Rúa de Belvís para recollerse no Convento das MM Dominicas de Belvís.

 

No ano 2006, tendo en conta que a sede da confraría é a propia capela da Angustia, tómase a decisión de modificar o percorrido da procesión e pasa a ser este o punto do seu inicio e da súa finalización.

 

O asesor espiritual da confraría é o párroco de San Pedro Apóstolo, parroquia na que se atopa situada a sede da confraría.

 

A indumentaria dos confrades de hábito participantes na procesión, componse de túnica negra, bocamangas, luvas, faixa e capuz de cor branca. O anteface deberá levar superposto, á altura do peito, o escudo da confraría bordado. Existe un segundo tipo de vestimenta con bocamangas, luvas, faixa e capuz de cor verde. Este tipo de indumentaria resérvase aos confrades que forman parte da Banda de Cornetas e a aqueles confrades de hábito encargados de portar ou acompañar a algunha das insignias.

 

O escudo da confraría está formado por unha cruz latina que se eleva sobre un montículo, da que colga unha tea que simboliza o sudario de Cristo, de maneira que se pretende evocar a Crucifixión no Gólgota e exaltar a Santa Cruz, símbolo dos cristiáns. O escudo complétase con dúas ramas de oliveira a ambos os dous lados da mencionada cruz.

 

O estandarte da confraría, que a representa simbolicamente, está constituído por unha bandeira branca bordada en ouro co nome da confraría, a súa parte posterior é de cor azul, sobre a que se sobrepón un escudo de prata cun relevo que representa a Nosa Señora da Quinta Angustia co seu fillo en brazos. A devandita bandeira colócase sobre un mastro composto por dúas varas perpendiculares prateadas e a vertical remata en cruz de prata.

 

Unha característica propia da Confraría da Angustia é que desde os anos 60 desfila acompañada da súa propia Banda de Cornetas e Tambores. Unha banda que, impulsada e coidada por D. Plácido Serrano, se puxo á disposición e colaborou coas restantes confrarías e bandas da cidade para engrandecer os seus desfiles procesionais. Actualmente segue colaborando coa Confraría da Soidade da nosa cidade e abre o seu desfile procesional a noite do Venres Santo.

 

Debemos lembrar neste punto a D. Plácido Serrano. Este confrade incorporouse á Xunta de Goberno como contador en 1964, foi nomeado presidente da Confraría da Angustia en 1970 e permaneceu á súa fronte ata 2006, momento no cal foi relevado por D.ª Magdalena Fernández Fandiño. O Martes de Pascua dese ano foi nomeado presidente de honra da confraría. Ao longo de todos eses anos, o señor Plácido, como o coñecía todo o mundo, amparado na súa profunda devoción pola Nosa Señora, foi para os que o coñeceron exemplo de humildade e amabilidade, ofreceu a súa man amiga sempre que alguén chamaba á porta da Confraría da Quinta Angustia sen esperar nada a cambio. Alguén que desde a discreción traballou de maneira continua e incansable pola confraría e pola Semana Santa compostelá. De feito, segundo as nosas actas, en febreiro de 1967 foi nomeado tesoureiro da primitiva Xunta de Confrarías e posteriormente, un dos impulsores da recuperación e posta en funcionamento da actual Xunta de Confrarías de Semana Santa de Santiago de Compostela.

IMAXINERÍA

Talla-de-Nuestra-Señora-de-la-Quinta-Angustia-antes-de-su-restauración

NOSA SEÑORA DA QUINTA ANGUSTIA (ANTES DA SÚA RESTAURACIÓN)

A imaxe titular da confraría é obra do imaxineiro compostelán Xesús Picón Ameneiro, quen realizou a devandita obra por encargo dun matrimonio de confrades en 1921. A entrega da imaxe está reflectida no libro de actas da confraría o día 21 de abril de 1921. Como curiosidade resalta que na devandita entrega, o doador solicita, entre outras cousas, que nunca se retire da peaña e se conserve a placa que indica a data da doazón e os seus doadores así como indica tamén que se nalgún caso a Confraría do Rosario solicitase a imaxe para conducila na procesión do Santo Enterro, esta confraría acceda á petición a condición de que a Confraría do Rosario se fixese cargo dos gastos pertinentes, o cal é aceptado por unanimidade pola Xunta de Goberno do momento.

 

A devandita imaxe está realizada en madeira recuberta de escaiola e policromada.

 

 

Talla-de-Nuestra-Señora-de-la-Quinta-Angustia-restaurada

NOSA SEÑORA DA QUINTA ANGUSTIA (DESPOIS DA SÚA RESTAURACIÓN)

Foi restaurada entre 2006 e 2007 por outro imaxineiro compostelán, Leopoldo Rodríguez, quen recuperou a policromía orixinal da imaxe, oculta por capas de pintura superiores. En 2017, a imaxe debe ser novamente restaurada debido á aparición de numerosas gretas na súa superficie, orixinadas principalmente pola exposición á choiva en varias saídas procesionais. Esta segunda restauración é levada a cabo por Celia Casas, da empresa Ara, SL. Durante o estudo para a restauración suxírense os seguintes cambios:

 

      • Modificar a forma de portar a imaxe, xa que ata aquel momento os varais ían suxeitos directamente á base do grupo escultórico, o cal a sometía a unhas fortes tensións e favorecía a aparición de gretas, co que se aconsella a fabricación dunha anda sobre a que colocar a imaxe para que gañe en estabilidade e se eliminen as devanditas tensións. Encárgase a fabricación da devandita estrutura ao carpinteiro e confrade David Forján Salgado e en 2019 sae en procesión a imaxe da Virxe da Angustia sobre a devandita estrutura

 

      • Eliminar os pesados farois de forxa que se colocaron (doados por confrades) nas esquinas do grupo escultórico, que por unha banda cubrían a sinatura do autor na peaña e por outra banda estaban a danar a superficie pola tensión que ocasionaban. O que leva a retiralos e gardalos en espera dun novo uso.

 

Outro dato que cabe destacar sobre a imaxe da Nosa Señora da Quinta Angustia é que tradicionalmente non adoitaba estar na súa capela durante todo o ano. Foron moitos os anos durante os que a nosa imaxe titular chegaba á capela na propia procesión e pasaba alí dúas semanas, que finalizaban cun triduo na súa honra antes de volver ao lugar onde se garda durante o ano. Na historia máis recente este lugar foi o convento das Madres Dominicas de Belvís, onde elas custodiaban con mimo a imaxe da Nosa Señora para tela lista para a primavera seguinte.

 

En 2017, coincidindo coa última restauración da nosa imaxe titular, acórdase, tras conversacións previas con don Xabi Blanco, párroco naquel momento de San Pedro e asesor espiritual da confraría, que a imaxe pasase a estar permanentemente na súa capela e establécese a súa localización na zona esquerda da entrada da devandita capela.

Procesións

PROCESIÓN DA QUINTA ANGUSTIA  

Venres Santo ás 18 horas


PERCORRIDO

 

Campo da Angustia - Rúa do Rosario - Rúa de Bonaval - Porta do Camiño - Casas Reais - Praza de Cervantes - Rúa da Acibechería - Rúa tras San Paio de Antealtares - Rúa da Conga - Praza de Feixóo - Rúa do Preguntoiro - Praza de Cervantes -  Casas Reais - Porta do Camiño - Rúa de San Pedro - Rúa da Angustia - Campo da Angustia

 

Faite Confrade

COTA:

Adultos: 6 €    Nenos (menores de 18 anos): 3 €

Estatutos

Séguenos en redes

error: Content is protected !!