Ilustre Confraría da Nosa Señora da Quinta Angustia

Desde o ano 1464

Igrexa-da-Nosa-Señora-da-Angustia-boceto-byn
Igrexa-da-Nosa-Señora-da-Angustia-boceto
Igrexa-da-Nosa-Señora-da-Angustia

A nosa Sede

Igrexa da Nosa Señora da Angustia

Rúa do Campo da Angustia s/n,

15703 Santiago de Compostela

 

info@cofradiaquintaangustia.com

ver mapa

É actualidade

Tradición e Historia en imaxes

A NOSA HISTORIA

A Confraría da Nosa Señora da Quinta Angustia fúndase en 1464 en Santiago de Compostela. En 1465 constrúese a capela da Nosa Señora da Quinta Angustia, sobre un cemiterio no que se daba sepultura a "corpos finados que non han sepulturas salvo a terra", tal como reza o documento de concesión do terrón para a ermida, feito polo abade de San Pedro de Fóra, D. Martín Gerpe, quen aforou a Cristóbal Francés para edificar o santuario. No lintel da porta da sancristía consérvase un escrito gravado en pedra no que se fai referencia ás indulxencias concedidas polo Santo Padre Paulo (II) no ano 1464 a quen orase e dese esmola na devandita ermida.

 

Historicamente os confrades saían en procesión o Luns de Pascua, pero en 1965 tras varias reunións coa Xunta de Confrarías decídese cambiar a saída procesional ao Venres Santo e dáselle coherencia á devandita saída coa liturxia saíndo por primeira vez en procesión o Venres Santo do mesmo ano desde a igrexa de San Bieito ata a capela da Angustia. Este percorrido sufriu algunhas alteracións durante os últimos anos do século XX, xa que se ampliou o seu paso polo barrio de San Pedro e  percorre tamén Concheiros e parte da Rúa do Home Santo. Neste aspecto tamén cabe destacar que no ano 2003 a confraría se viu obrigada a cambiar notablemente o percorrido debido ás obras de restauración da capela da Angustia, o cal levou a que a procesión cambiase o seu rumbo ao seu paso pola Cruz de San Pedro, pasando por Corredoira das Fraguas, Campo de Santo Antonio e Rúa de Belvís para recollerse no Convento das MM Dominicas de Belvís.

 

No ano 2006, tendo en conta que a sede da confraría é a propia capela da Angustia, tómase a decisión de modificar o percorrido da procesión e pasa a ser este o punto do seu inicio e da súa finalización.

 

O asesor espiritual da confraría é o párroco de San Pedro Apóstolo, parroquia na que se atopa situada a sede da confraría.

 

A indumentaria dos confrades de hábito participantes na procesión, componse de túnica negra, bocamangas, luvas, faixa e capuz de cor branca. O anteface deberá levar superposto, á altura do peito, o escudo da confraría bordado. Existe un segundo tipo de vestimenta con bocamangas, luvas, faixa e capuz de cor verde. Este tipo de indumentaria resérvase aos confrades que forman parte da Banda de Cornetas e a aqueles confrades de hábito encargados de portar ou acompañar a algunha das insignias.

 

O escudo da confraría está formado por unha cruz latina que se eleva sobre un montículo, da que colga unha tea que simboliza o sudario de Cristo, de maneira que se pretende evocar a Crucifixión no Gólgota e exaltar a Santa Cruz, símbolo dos cristiáns. O escudo complétase con dúas ramas de oliveira a ambos os dous lados da mencionada cruz.

 

O estandarte da confraría, que a representa simbolicamente, está constituído por unha bandeira branca bordada en ouro co nome da confraría, a súa parte posterior é de cor azul, sobre a que se sobrepón un escudo de prata cun relevo que representa a Nosa Señora da Quinta Angustia co seu fillo en brazos. A devandita bandeira colócase sobre un mastro composto por dúas varas perpendiculares prateadas e a vertical remata en cruz de prata.

 

Unha característica propia da Confraría da Angustia é que desde os anos 60 desfila acompañada da súa propia Banda de Cornetas e Tambores. Unha banda que, impulsada e coidada por D. Plácido Serrano, se puxo á disposición e colaborou coas restantes confrarías e bandas da cidade para engrandecer os seus desfiles procesionais. Actualmente segue colaborando coa Confraría da Soidade da nosa cidade e abre o seu desfile procesional a noite do Venres Santo.

 

Debemos lembrar neste punto a D. Plácido Serrano. Este confrade incorporouse á Xunta de Goberno como contador en 1964, foi nomeado presidente da Confraría da Angustia en 1970 e permaneceu á súa fronte ata 2006, momento no cal foi relevado por D.ª Magdalena Fernández Fandiño. O Martes de Pascua dese ano foi nomeado presidente de honra da confraría. Ao longo de todos eses anos, o señor Plácido, como o coñecía todo o mundo, amparado na súa profunda devoción pola Nosa Señora, foi para os que o coñeceron exemplo de humildade e amabilidade, ofreceu a súa man amiga sempre que alguén chamaba á porta da Confraría da Quinta Angustia sen esperar nada a cambio. Alguén que desde a discreción traballou de maneira continua e incansable pola confraría e pola Semana Santa compostelá. De feito, segundo as nosas actas, en febreiro de 1967 foi nomeado tesoureiro da primitiva Xunta de Confrarías e posteriormente, un dos impulsores da recuperación e posta en funcionamento da actual Xunta de Confrarías de Semana Santa de Santiago de Compostela.

IMAXINERÍA

Talla-de-Nuestra-Señora-de-la-Quinta-Angustia-antes-de-su-restauración

NOSA SEÑORA DA QUINTA ANGUSTIA (ANTES DA SÚA RESTAURACIÓN)

A imaxe titular da confraría é obra do imaxineiro compostelán Xesús Picón Ameneiro, quen realizou a devandita obra por encargo dun matrimonio de confrades en 1921. A entrega da imaxe está reflectida no libro de actas da confraría o día 21 de abril de 1921. Como curiosidade resalta que na devandita entrega, o doador solicita, entre outras cousas, que nunca se retire da peaña e se conserve a placa que indica a data da doazón e os seus doadores así como indica tamén que se nalgún caso a Confraría do Rosario solicitase a imaxe para conducila na procesión do Santo Enterro, esta confraría acceda á petición a condición de que a Confraría do Rosario se fixese cargo dos gastos pertinentes, o cal é aceptado por unanimidade pola Xunta de Goberno do momento.

 

A devandita imaxe está realizada en madeira recuberta de escaiola e policromada.

 

 

Talla-de-Nuestra-Señora-de-la-Quinta-Angustia-restaurada

NOSA SEÑORA DA QUINTA ANGUSTIA (DESPOIS DA SÚA RESTAURACIÓN)

Foi restaurada entre 2006 e 2007 por outro imaxineiro compostelán, Leopoldo Rodríguez, quen recuperou a policromía orixinal da imaxe, oculta por capas de pintura superiores. En 2017, a imaxe debe ser novamente restaurada debido á aparición de numerosas gretas na súa superficie, orixinadas principalmente pola exposición á choiva en varias saídas procesionais. Esta segunda restauración é levada a cabo por Celia Casas, da empresa Ara, SL. Durante o estudo para a restauración suxírense os seguintes cambios:

 

      • Modificar a forma de portar a imaxe, xa que ata aquel momento os varais ían suxeitos directamente á base do grupo escultórico, o cal a sometía a unhas fortes tensións e favorecía a aparición de gretas, co que se aconsella a fabricación dunha anda sobre a que colocar a imaxe para que gañe en estabilidade e se eliminen as devanditas tensións. Encárgase a fabricación da devandita estrutura ao carpinteiro e confrade David Forján Salgado e en 2019 sae en procesión a imaxe da Virxe da Angustia sobre a devandita estrutura

 

      • Eliminar os pesados farois de forxa que se colocaron (doados por confrades) nas esquinas do grupo escultórico, que por unha banda cubrían a sinatura do autor na peaña e por outra banda estaban a danar a superficie pola tensión que ocasionaban. O que leva a retiralos e gardalos en espera dun novo uso.

 

Outro dato que cabe destacar sobre a imaxe da Nosa Señora da Quinta Angustia é que tradicionalmente non adoitaba estar na súa capela durante todo o ano. Foron moitos os anos durante os que a nosa imaxe titular chegaba á capela na propia procesión e pasaba alí dúas semanas, que finalizaban cun triduo na súa honra antes de volver ao lugar onde se garda durante o ano. Na historia máis recente este lugar foi o convento das Madres Dominicas de Belvís, onde elas custodiaban con mimo a imaxe da Nosa Señora para tela lista para a primavera seguinte.

 

En 2017, coincidindo coa última restauración da nosa imaxe titular, acórdase, tras conversacións previas con don Xabi Blanco, párroco naquel momento de San Pedro e asesor espiritual da confraría, que a imaxe pasase a estar permanentemente na súa capela e establécese a súa localización na zona esquerda da entrada da devandita capela.

Procesións

PROCESIÓN DA QUINTA ANGUSTIA  

Venres Santo ás 18 horas


PERCORRIDO

 

Campo da Angustia, Rúa do Rosario, Rúa de Bonaval, Porta do Camiño, Rúa das Casas Reais, Praza de Cervantes, Rúa do Preguntoiro, Travesa de San Paio, Rúa de San Paio de Antealtares, Praza de Feixoo, rúa do Preguntoiro, Praza de Cervantes, Rúa das Casas Reais, Porta do Camiño, Rúa de San Pedro, Rúa da Angustia, Campo da Angustia

 

Faite Confrade

COTA:

Adultos: 6 €    Nenos (menores de 18 anos): 3 €

Estatutos

Séguenos en redes